Institutul de

Cercetări al Românilor

din Ungaria

Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe româneşti din Ungaria, Ed. a II-a (2002)

Secțiile institutului

Etnografie și folclor: folclor literar, mitologie populară, sărbători calendaristice, obiceiuri familiale, arhitectură populară, port, textile, ceramică

Istorie: Istoria presei, istorie locală, istorie ecleziastică, istoria culturii, demografie, interculturalitate, studii interetnice

Limbă: sociolingvistică, dialectologie, bilingvismul românilor din Ungaria

Literatură: literatura românilor din Ungaria,  romanul românesc interbelic, literatura română modernă