Institutul de

Cercetări al Românilor

din Ungaria

Cultura şi istoria românilor din Ungaria, coordonator Gabriel Moisa, Academia Română Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2013

 

Secțiile institutului

Etnografie și folclor: folclor literar, mitologie populară, sărbători calendaristice, obiceiuri familiale, arhitectură populară, port, textile, ceramică

Istorie: Istoria presei, istorie locală, istorie ecleziastică, istoria culturii, demografie, interculturalitate, studii interetnice

Limbă: sociolingvistică, dialectologie, bilingvismul românilor din Ungaria

Literatură: literatura românilor din Ungaria,  romanul românesc interbelic, literatura română modernă