Institutul de

Cercetări al Românilor

din Ungaria

Despre Institut

Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria este înfiinţat în anul 1993 în scopul derulării unei activităţi ştiinţifice pentru identificarea valorilor culturale care asigură existenţa şi continuitatea românilor pe meleagurile ungare. Funcţionează cu trei secţii: etnografie, lingvistică-literatură şi istorie. Activitatea ştiinţifică depusă de către intelectualii grupaţi în jurul acestui atelier constituie una dintre cele mai importante realizări spirituale din ultimele decenii ale comunităţii româneşti din Ungaria.

Institutul de la început îşi orientează activitatea în două direcţii principale: una de cercetare ştiinţifică pe tărîm istoric, demografic, filologic, istorico-literar, lingvistic, etnografic-etnologic, artistic etc. Şi alta de valorificare a rezultatelor cercetărilor din aceste domenii, prin publicaţii, periodice proprii şi prin cărţi. În acelaşi timp, Institutul organizează anual manifestări ştiinţifice de prestigiu, sesiuni de comunicări şi mese rotunde cu participanţi din ţară şi peste hotare.

Obiectivele Institutului

Printre obiectivele prioritare ale Institutului se numără promovarea şi păstrarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din Ungaria

   -  Promovarea dialogului intercultural şi  cunoaşterea istoriei a comunităţii

       româneşti din Ungaria.

   -  Evidenţierea rădăcinilor comune şi ale patrimoniului cultural.

   -  Conservarea, dezvoltarea, cercetarea şi valorificarea eficientă a  patrimoniului literar, 

       istoric, lingvistic, etnografic românesc.

    - Arhivarea documentelor legate de istoria si cultura comunităţii româneşti din Ungaria.

    - Punerea în circuitul ştiinţific a unor documente, acte, informaţii, corespondenţe şi

       materiale de diferite tipuri care să contribuie la reconstituirea ştiinţifică a mecanismelor

       ce au pus în  mişcare lupta politică şi naţional-culturală a românilor din Ungaria pentru  

       apărarea şi afirmarea fiinţei naţionale în epocă.

    - Prezentarea în cadrul comunităţilor profesionale (istorici, etnologi, lingvisti, literaţi, etc.)

      şi  în rîndul publicului larg existenţa şi specificul istoric-cultural al românilor din Ungaria.

Secțiile institutului

Etnografie și folclor: folclor literar, mitologie populară, sărbători calendaristice, obiceiuri familiale, arhitectură populară, port, textile, ceramică

Istorie: Istoria presei, istorie locală, istorie ecleziastică, istoria culturii, demografie, interculturalitate, studii interetnice

Limbă: sociolingvistică, dialectologie, bilingvismul românilor din Ungaria

Literatură: literatura românilor din Ungaria,  romanul românesc interbelic, literatura română modernă